1baiser.com
 
ثبت‌نام English
موقعیت شما :   زندگی موفق   »   آموزش علوم موفقیت   »   دوره توسعه مهارت های فردی
 

دوره آموزشی کار برای زندگی از طریق Life Coaching

دوره آموزشی کار برای زندگی از طریق Life Coaching      کسب اطلاعات بیشتر ثبت نام و رزرو دوره

طول دوره : شامل 3 ترم 18 ساعته جمعا" 54 ساعت

ترم 1 : مثبت اندیشی و تفکر موفقیت طلب

1- مثبت نگری و تفکر موفقیت طلب

2- تصویر ذهنی و تجسم خلاق

3- ارتباط موثر با دیگران

4- اصول و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

ترم 2 : مدیریت فردی

1- هدف گذاری صحیح و برنامه ریزی رسیدن به اهداف

2- مدیریت و رهبری زمان

3- تصمیم گیری موثر

4- کنترل پروژه های فردی

ترم 3: اعتماد به نفس و دوست داشتن خود

1- شناخت خود

2- ارتباط موثر با خود

3- ارتباط موثر با خداوند

4- شناخت و تغییر باورها

این دوره با تکیه بر اصول علمی NLP و روانشناسی نوین طراحی ودر طی حدود 4 ماه برگزار می گردد.

تذکر ات و مزایای شرکت در دوره ه های آموزشی مدرسه موفقیت کار برای زندگی

1-کلیه دوره ها بصورت کاملا کاربردی اجرا می گردد

2- این دوره ها با دید کسب درآمد برگزار نشده صرفا اهداف معنوی و اجتماعی داشته ، کمترین شهریه ممکن دریافت می گردد.

3- افراد شرکت کننده در این دوره ها می توانند در دوره بعد بصورت رایگان شرکت و به عنوان کمک به استاد ، راهنمای دانشجویان جدید بوده ضمن آموزش دادن مسائل ، کمبودهای اطلاعات خود را نیز کامل کنند چرا که یاد گیری از طریق آموزش دادن کامل تر از آموزش دیدن است.

4- افرادی که به عنوان راهنما دور دوم را طی می کنند ، در دور سوم می توانند از طریق کوچینگ به رایگان معاملات موفق خود را بهبود بخشند . لذا با ثبت نام در یک دوره از مزایای حضور و راهنمایی در سه دوره بهره مند می شوند.
ما معتقدیم با تمرین و پشتکار کنترل عملیات از ضمیر خود آگاه به نا خودآگاه منتقل شده ، بصورت غیر ارادی مسیر موفقیت و عملکرد های منتج به موفقیت اجرا می شوند.

5- از بین افراد موفق در دوره ها برای مربی گری و معامله گری دعوت به کار شده و یا به ارگانهای مالی معرفی می گردند.