1baiser.com
 
ثبت‌نام English
موقعیت شما :   موفقیت مالی   »   سرمایه گذاری موفق در بورس   »   مقاله های موفقیت مالی و بورس
 

مقاله های موفقیت مالی

Skip Navigation Links.

بازارهای مالی ، بورس سهام و کالا ، طلا ، ارز و مسکن

مهمترین اشتباهات در بورس-شماره های هشت و نه

مهمترین اشتباهات در بورس-شماره های هشت و نه

اشتباه شماره 8: همرنگ جماعت شدن‌ آیا می‌خواهید ضرر كنید؟ اگر می‌خواهید، هر كاری كه دیگران می‌كنندشما هم همان را انجام دهید. متاسفانه، این كار مشكلی است كه بخواهید متفاوت ازدیگران فكر كنید. اگر زندگی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران و تاجران گذشته را مرور كنید،مشاهده می‌كنید كه آنها معمولا در خلاف جهت بقیه حركت می‌كردند. این كار به معنایخرید سهام موقعی كه مردم آن را می‌فروشند و فروش آن در زمانی است كه دیگران آن رامی‌خرند. اگر شما روان‌شناسی رفتار گروه را مطالعه كنید، در می‌یابید كه در بسیاریاز دوره‌های تاریخ، شاهد بوده‌ایم. اگرچه بقیه مردم هم می‌توانندبرنده باشند، اما این موضوع زیاد طول نمی‌كشد. همان طور كه گفته شد، یكی ازنشانه‌های فروپاشی یك بازار پررونق، حالتی است كه به نظر می‌رسد همه در بازار سهامحضور یافته‌اند. برعكس، یكی از نشانه‌های پایان یك بازار آشفته، این است كه مردم ازسرمایه‌گذاری در بازار بیم دارند. هنگامی كه تقریبا همه از سرمایه‌گذاری‌ خودداریمی‌كنند، بازار راكد به پایان خواهد رسید. اما متاسفانه كسی این پایان را اعلامنمی‌كند. شما باید خودتان این... ادامه مطلب

مهمترین اشتباهات در بورس-شماره های شش و هفت

مهمترین اشتباهات در بورس-شماره های شش و هفت

اشتباه شماره 6: شما ازاشتباهات چیزی نمی‌آموزید با تجربه‌ترین سرمایه‌گذاران و تاجرانسهام،می‌دانند كه شما از شكست‌های خود بیش از موفقیت‌هایتان، درس می‌گیرید. یكی ازبدترین اتفاقاتی كه برای سرمایه‌گذاران مبتدی در طی چند سال گذشته پیش آمد، كسب سودسریع و آسان در بازار بود. هنگامی كه این سودآوری آسان پایان یافت و بازار دچارآشفتگی شد، بسیاری از این افراد واقعا نمی‌دانستند چه باید بكنند. زیرا آنها طعمضرر و زیان را نچشیده بودند. پس به خاطر داشته باشید كه از دست دادن پول هم برایشما مفید است (البته به شرط اینكه تمام آن را از دست ندهید!) در واقع، ارزش آن رادارد كه مقدار كمی در بازار ضرر كنید تا در آینده از زیان‌های بزرگ در امان باشید.  اگر ضرر شما در بازار به بیش از 10 درصد برسد، تقریبا كاری نمی‌‌توان برایجلوگیری از آن انجام داد. در این حالت، باید به اشتباهات خود فكر كنید. هرگز نبایدبه گونه‌ای عمل كنید كه انگار ضرر شما فقط روی كاغذ است و در آینده جبران خواهد شد. در بازار همیشه همه‌چیز بر وفق مراد شما پیش نمی‌رود. باید ضرر را پذیرفت و ا... ادامه مطلب

مهمترین اشتباهات در بورس-شماره پنج

مهمترین اشتباهات در بورس-شماره پنج

اشتباه شماره 5: شما قادر نیستید در آن واحد هم منظمباشید و هم انعطاف پذیر تقریبا هر سرمایه‌گذار حرفه‌ای، می‌داند كهعدم وجود نظم و انضباط، مهم‌‌ترین عامل ضرر و زیان بسیاری از مردم است. اگر شما فردمنظمی هستید، پس حتما یك استراتژی، یك برنامه و یكسری مقررات را دارید و بدون توجهبه احساسات خود، فقط پایبند به استراتژی، برنامه و مقررات خود هستید. انضباط یعنیداشتن شناخت كافی برای اینكه بدانیم چه باید انجام دهیم (بخش آسان) و داشتن اراده وانگیزه برای عمل كردن آن (بخش‌مشكل). انضباط یعنی اینكه شما باید به استراتژی خودپایبند بوده و از مقررات خود پیروی كنید.  این انضباط، برای سرمایه‌گذاران ومدیران مالی موفق، بسیار به كار می‌آید، اگرچه این ایده درست است كه برای موفقیت دربازار سهام نیاز به نظم و انضباط است، اما شما باید بتوانید بین انضباط وانعطاف‌پذیری، توازن برقرار كنید. برخی سرمایه‌گذارانآن قدر سرسختانه به انضباطاهمیت می‌دهند كه هنگامی كه جریان بازار و سهام به ضرر آنها پیش می‌رود، هیچ واكنشیاز خود نشان نمی‌دهند. بسیاری از افراد به... ادامه مطلب

مهمترین اشتباهات در بورس-شماره چهار

مهمترین اشتباهات در بورس-شماره چهار

اشتباه شماره 4: اختصاص دادن تمامپول به یك یا دو سهام‌ یكی از مشكلاتی كه در صورت سرمایه‌گذاریمستقیم روی سهام، توسط عده زیادی از مردم بروز می‌كند، این است كه بیشتر مردم پولكافی برای خرید چندین سهام و ایجاد تنوع در آنها را ندارند. (به طور كلی، هیچ سهامینباید بیش از 10 درصد از سبد سهام شما را تشكیل دهد)، اگرچه ایجاد تنوع، سودهای شمارا محدود می‌كند، اما در مواقعی كه یكی از سرمایه‌گذاری‌های شما، در آستانه ضررقرار می‌گیرد، بقیه سرمایه‌گذاری‌ها آن را جبران می‌كنند.  اگر توان خریدبیش از یك یا دو سهام را ندارید، چندین كار می‌توانید انجام دهید. اول اینكه،می‌توانید سهام شركت‌های سرمایه‌گذاری را بخرید تا به این ترتیب، بتوانید باپرداختن بخشی از قیمت بازار، تمامی آن را بخرید. دوم اینكه از یك مشاورسرمایه‌گذاری خبره برای مدیریت سبد سهام و ایجاد تنوع در آن استفاده نمایید. اگراحساس می‌كنید باید همه پول خود را روی یك یا دو سهام سرمایه‌گذاری كنید، بهتر استسهام شركت‌های محافظه كار را كه نسبت P/E كمتر از 10 دارند را خریداری كنید.  ... ادامه مطلب

مهمترین اشتباهات در بورس-شماره سه

مهمترین اشتباهات در بورس-شماره سه

اشتباه شماره 3: برخورد شدیدااحساساتی در هنگام انتخاب سهام دلیل اینكه بسیاری از افراد نباید دربازار سهام شركت داشته باشند، عدم توانایی كنترل احساسات خود است. هنگامسرمایه‌گذاری در بازار سهام، بسیاری از افراد تحت تاثیر احساسات خود، تصمیماتاشتباهی را اتخاذ می‌كنند. در واقع، احساساتی شدن شما، نشانه این است كه شما دربازار سهام ضرر خواهید كرد. شما باید به همان اندازه كه در صف سوپرماركت منتظرمی‌مانید، برای به دست آوردن پول در بازار سهام نیز از خود صبر و حوصله نشان دهید.  مشكلی كه معمولا دامنگیر بسیاری از افراد می‌شود، اعتماد به نفس بیش ازاندازه است. اگر چه مقداری اعتماد به نفس برای شروع سرمایه‌گذاری لازم است، اما رهاكردن كنترل احساسات، كاری خطرناك است. یكی از دلایل پایان یافتن بازار پر رونقاخیر، این بود كه بسیاری از مردم، سودهای كلانی به دست می‌آوردند و تصور می‌كردندكه افراد نابغه‌ای هستند. یك گفته قدیمی وجود دارد كه می‌گوید: در واقع، كسب سود توسط بسیاری از افراد، نتیجهقدرت بازار سهام است.  ... ادامه مطلب

مهمترین اشتباهات در بورس-شماره دو

مهمترین اشتباهات در بورس-شماره دو

اشتباه شماره 2: اجازه می‌دهید كه سهام برنده شما تبدیل به سهام بازنده شود. اگر شما یك سهام را بفروشید تا سود آن به دستتان برسد، ممكن استبعدا این گونه احساس كنید كه اگر كمی دیرتر سهام را فروخته بودید، پول بیشتر به دستمی‌آوردید. برخی افراد در یك بازار سهام، چندین میلیون تومان پول به دست می‌آورند،اما مجددا قیمت‌ها به حالت عادی برمی‌گردد و این پول‌‌ها محو می‌شود. بسیاری ازافراد به این نكته توجه نمی‌كنند كه چنین فرصت‌هایی ممكن است هیچ‌گاه تكرار نشود. عده‌ای نیز نه تنها سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند، بلكه اصلسرمایه را نیز می‌بازند. برای این افراد، آنچه دردناك‌تر از عدم كسب سود است، ایناست كه ابتدا برنده بازار بوده‌اند اما بعدا تمام سرمایه را از دست داده‌‌اند.  مثالی از این مورد، شركت سوئدی Ericsson است كه در سال 1998 می‌توانستیدسهام این شركت مخابراتی را به ارزش 20 دلار بخرید. از آن زمان، سهام این شركت رو بهرشد گذاشت تا اینكه یك سال بعد به 90 دلار رسید. اگر شما فرد خوش‌شانسی بودید،می‌توانستی... ادامه مطلب

مهترین اشتباهات در بورس-شماره یک

مهترین اشتباهات در بورس-شماره یک

اشتباه شماره 1: عدم فروش سهام در حال تنزل‌ به دلایل متعدد، برخی افراد سهام در حال تنزل خودرا مدتی طولانی نگه می‌دارند. عدم توانایی گریز از این موقعیت‌های زیانبار، احتمالادلیل اصلی تخریب سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران و تاجران است. معمولا حفظ سهام درحال تنزل توسط افراد، دلایل روان شناختی دارد. اگر برای جلوگیری از ضرر، یك سهام رابفروشید، ممكن است به خاطر اینكه زودتر آن را نفروخته‌اید خود را سرزنش كنید. صرفنظر از اینكه سهام را به چه قیمتی فروخته‌اید، همیشه پس از فروش آن ممكن است تصوركنید كه می‌توانستید بهتر از این عمل كنید. بسیاری از افراد تصور می‌كنند كه درانتخاب سهام، هرگز دچار اشتباه نخواهند شد، سایر افراد نیز خود را امیدوار می‌كنندكه بالاخره یك روز قیمت‌ها به حالت مطلوب برخواهد گشت. در زمانی كه بازار سهام رونقزیادی دارد، هنگام افت ارزش سهام به میزان 10 تا 15 درصد، مردم نه تنها سهام خود رانمی‌فروشند، بلكه سهام بیشتری را نیز می‌خرند. اگر چه آنها می‌توانند با فروختنسهام از ضرر خود جلوگیری كنند، اما از این كار خودداری می‌كنند.  ... ادامه مطلب

پولدار شدن بدون سرمایه

پولدار شدن بدون سرمایه

راه انداختن هر کار تازه ای سرمایه می خواهد اما نه سرمایه میلیاردی، سرمایه اصلی افرادی که این روزها به اسم موفق و سرمایه دار می شناسیمشان هوش، زمان سنجی ، ابتکار و ریسک پذیری شان است. در این گزارش به برخی از این کارها اشاره می کنیم. وقتی حرف از راه انداختن یک شغل جدید و یک کسب و کار می شود سریع یاد یک مغازه ،دفتر کار شیک، کلی کارمند و برو بیا می افتیم که چندین میلیون سرمایه می خواهد. بعد هم منصرف می شویم و دچار افسردگی می شویم!! راه انداختن هر کار تازه ای سرمایه می خواهد اما نه سرمایه میلیاردی، سرمایه اصلی افرادی که این روزها به اسم موفق و سرمایه دار می شناسیمشان هوش، زمان سنجی ، ابتکار و ریسک پذیری شان است. در این گزارش به برخی از این کارها اشاره می کنیم. البته ما به شما ماهیگیری یاد می دهیم فقط ایده می دهیم این شما هستید که باید توانایی هایتان را بسنجید و با این ایده ها کسب خودتان را راه بیندازید. ۱ – اینترنت راه انداختن یک سایت چندان هم پول نمی خواهد حتی سرمایه هنگفتی ام لازم ندارد به شرط اینکه ابتکار داشته باشید و وارد حوزه ای بشوید ... ادامه مطلب


10تجربه شخصی یک معامله گر در معاملات بورس تهران

۱.قیمت سهم مهمترین چیز در بازر بورس ایرانه بنابراین همیشه برا اینکه خیالتون راحت باشه تو کف قیمتی خرید کنید.البته ملاک در کف بودن سهم توجه به p/eسهمه نه اینکه بریم تنها سابقه قیمتی سهم ونگاه کنیم ونتیجه بگریم که سهم توکف قیمتیه یا نه توکف نیست. مثال میزنم: فرض کنید که یه سهم سال ۸۸قیمتش بوده ۱۰۰تومان ونسبت قیمت به درامدش بوده ۳و در سال ۸۹قیمت سهم شده ۲۰۰تومان ونسبت قیمت به درامدش شده ۶واکنون در سال ۹۰ قیمت سهم رسیده به ۳۰۰تومان و نسبت قیمت به درامد سهم ۳هستش. بنابراین سهم در سال ۸۹ گرون تر از سالهی ۸۸ و۹۰بوده ودر سال ۹۰ و۸۸ تقریبا یک قیمت داره وگرون تر نیست ودر صورتی که به زیر ۳۰۰افت کنه از ۱۰۰تومان سال ۸۸ارزونتره. ۲.تنها باید سهم های بنیادی وخوب وخرید وبلند مدت نگه داشت تا به حداکثر بازدهی رسد.این مطلب علاوه بر کم ریسک بودن و بازدهی بالا میتونه سرمایه گذار واز هیجانات بی مورد و درگیری های عصبی بر حذر داره.بهتره در زمان های مناسب از یک سهم بنیادی با ... ادامه مطلب


راز موفقیت نابغه های بورس

  دکتر فان تارپ متخصص مشهور روانشناسی بازارهای مالی در مطلبی تحت عنوان مدل‌سازی از نابغه‌های بازار و نکته‌های جالبی برای یافتن یا خلق یک سیستم سرمایه‌گذاری و معامله‌گری، می‌نویسد: شاید شما هم تاکنون در کارگاهی که یک سرمایه‌گذار موفق در آن از رازهای موفقیت خود سخن گفته شرکت کرده باشید. چرا این اتفاق می‌افتد؟ به این علت که شما ساختار ذهنی خود را با فردی که خبره بوده و تدریس کرده است، همسو نکرده‌اید. در واقع، ساختار ذهنی او و شیوه تفکرش عامل کلیدی در موفقیت او به شمار می‌رود. شما هم ممکن است تحت تاثیر مهارت و شیوه ارائه مطالب توسط سرمايه‌گذار خبره قرار گرفته باشید. حتی ممکن است این کارگاه را در حالی ترک کرده باشد که به علت اعتماد به نفسی که از آن برخوردار شده‌اید، با خود گفته‌اید به زودی موفقیت‌های خوبی را به دست خواهم آورد.اما متاسفانه هنگامی که این پندها و نصیحت‌ها را به کار گرفتید، متوجه شده اید که زیاد هم نسبت به قبل از حضور در این کارگاه بهتر عمل نمی‌کنید. یا اینکه مطالب مفيد نبوده است، یا اینکه شما در اجرای آن موارد به خوبی عمل نکرده‌اید.  هنگامی که افرا... ادامه مطلب

صفحه 11 از 19ابتدا   قبلی   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  بعدی   انتها