1baiser.com
 
ثبت‌نام English
موقعیت شما :   موفقیت مالی   »   کارآفرینی و مدیریت موفق   »   کوچینگ کسب و کار
 

مربی گری و کوچینگ کار و کسبمربی گری و کوچینگ کسب و کار در ایران عمر کوتاهی دارد هر چند این شاخه کاربردی سالهاست در کشورهای پیشرفته مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مربی کسب و کار فرد یا گروهی با تجربه بالاست که ضمن دارا بودن دانش شغلی از تجربیات متنوع سالها کار کردن و موفقیت های شغلی بدست آمده قدرت می گیرد.
معمولا دو گروه از افراد از این مربی گری بهره می گیرند :
1- Startup Business  افراد یا گروه هایی که به تازه گی می خواهند بیزینسی را راه اندازی کنند و می خواهند در انتخاب بیزینس مدل و همچنین ارزیابی قبل از شروع کار و کسب خود ریسک سیستماتیک این فرآیند را کاهش دهند.

2- Companies شرکتها و مدیرانی که برای ارتقاء بهره وری و یا نجات بیزینس خود از آسیب دیدن تصمیم به بهره گیری از مربی کار و کسب می گیرند.

در هر دو حالت بالا مربی ضمن بررسی کلیه شرایط سعی می کند به کلاینت کمک کند تا موقعیت واقعی خود را بخوبی درک و ضمن شناسائی قوت ها و ضعف های خود و فرصت ها و تهدید های بیرونی ، با ارتقاء مهارتهای لازم و هدف گذاری صحیح شروع به ارتقاء نموده مسیر پیشرفت بسوی موفقیت را در پیش گیرد.
لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.