مربی گری یا Coaching سرمایه گذاری در بورس ها 1baiser.com
 
ثبت‌نام English
موقعیت شما :   موفقیت مالی   »   سرمایه گذاری موفق در بورس   »   مربی گری یا Coaching سرمایه گذاری در بورس ها
 

مربی گری و کوچینگ مالی و سرمایه گذاریمدیریت سرمایه نیاز مند تخصص بالایی در شناخت بازارها و فرصت ها ، تحلیل دقیق و همه جانبه بازار ، مدیریت سرمایه و ریسک ، آشنائی با روانشناسی بازار ، تشکیل و مدیریت سبد سرمایه گذاری بر اساس شناخت کرولیشن ها و تنوع بخشی صحیح دارائی هاست.
و این مهم میسر نیست مگر سالها تجربه واقعی مدیریت دارائی ها در بازارهای با ریسک بالا و متغیر کنونی.
کوچینگ مالی فرایندی است که به موازات آموزش و در ادامه آموزش ادامه می یابد و به مخاطب فرد یا شرکت کمک می کند تا شرایط و حد دقیق تحمل ریسک و بازده مورد انتظار خود را تشخیص داده و با ارتقاء مهارت های لازم توانائی اداره و مدیریت دارائی های خود را رفته رفته بدست آورد.

برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس حاصل فرمائید.