1baiser.com
 
ثبت‌نام English
موقعیت شما :   آرشیو مطالب   »   شرح
 
برای دسترسی به این مقاله لطفا با user name  , password  خود وارد شده و یا از بالای صفحه به رایگان در سایت ثبت نام فرمائید. و به هزارها مقاله ، کتاب و مجله رایگان دسترسی پیدا کنید .  متشکریم

شرح

شاخصهای اقتصادی آمریکا

1389/09/11 15:20:56

   


 

(Atlanta Fed Index) (شاخص فعاليت تجاري بانک فدرال آتلانتا) ارزيابي از وضعيت اقتصادي جاري را طبق نظر خواهي از توليدکنندگان آتلانتا نشان مي دهد. ارقام زير صفر نشانگر کندي آهنگ رشد اقتصادي است.  بعد از دهم هر ماه ميلادي در ساعت ??: ?9 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود. رشد ارقام اين شاخص تاثيرخوبي بر نرخ دلار آمريکا دارد.

 

(Average Hourly Earnings) ميانگين دستمزد ساعتي

شاخص مزبور جزو گروه اينديکاتورهاي تورمي مي باشد.  دو اهميت را نشان مي دهد:  کامل و نسبي به دوره قبل بررسي.  در اولين جمعه هر ماه ميلادي (اگر اولين جمعه مصادف با اول ماه باشد, پس دومين جمعه آن ماه درنظر گرفته مي شود) در ساعت 30: ?? (به وقت نيويورک) منتشر مي شود. تاثيري قوي بر روي بازار دارد.

 

Average Work week (متوسط هفته کاري)

شاخص طول متوسط هفته کاري در طي ماه گذشته را نشان مي دهد.  شاخص خوب وضعيت بازار کار و اشتغال در مراحل مختلف سيکل اقتصادي است.  در اولين جمعه هر ماه ميلادي (اگر اولين جمعه مصادف با اول ماه باشد, پس دومين جمعه آن ماه درنظر گرفته مي شود) در ساعت 30: ?? (به وقت نيويورک) منتشر مي شود. تاثيري قوي بر روي بازار دارد.

 

Balance of payment  (تراز پرداخت)

شاخص تناسب بين مبلغ پرداختهاي واصله از خارج و مبلغ پرداختهاي ارسالي به خارج مي باشد.  تراز مالي, تراز پرداخت هاي جاري و تراز حسابهاي مالي را درنظر مي گيرد.  در آمريکا غالبا" اين شاخص مثبت و نزديک به صفر است.  تراز قوي (تراز مثبت) فزوني پرداختهاي واصله بر پرداختهاي انجام شده.  تراز منفي (تراز منفي) فزوني پرداختهاي انجام شده بر پرداختهاي واصله است. در اواسط هر ماه ميلادي در ساعت ?0: ?? (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثيري قوي بر روي بازار دارد.

 

Beige Book  (کتاب طلايي- مرور اقتصادي سيستم ذخيره پول آمريکا)

اين مرور عرصه توليدات صنعتي, خدمات , کشاورزي, نهادهاي مالي, بازار اشتغال, بازار املاک را شامل مي شود.  توسط همه بانکهاي فدرال ذخيره آمريکا انجام مي شود.  8 بار در سال روزهاي چهارشنبه دو هفته قبل از جلسه نوبتي کميته آزاد بازار سيستم فدرال ذخيره آمريکا (FOMC) منتشر مي شود در ساعت 00: ?? (به وقت نيويورک) منتشر مي شود. تاثير آن بر روي بازار محدود است.

 

Building Permits (اجازه ساخت)

تعداد مجوزهاي ساخت مسکن جديد را نشان مي دهد.  نسبت به تغيير نرخ هاي بهره پايه  حساس است.  با وضعيت درآمدهاي مردم مستقيما" ارتباط دارد.  در هفته سوم هر ماه در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود. رشد رقم شاخص تاثير مثبت بر نرخ دلار مي گذارد.

 

Business Inventories (ذخاير)

براي شاخص مزبور نه رقم مطلق بلکه گرايش پايدار در ديناميک مهم است.  در اواسط هر ماه ميلادي در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.   رشد رقم شاخص مزبور تاثير منفي بر نرخ دلار مي گذارد.

 

Capacity Utilization (بکارگيري ظرفيتهاي توليدي)

ميزان استفاده از ظرفيت توليد اقتصادي کشور را نشان مي دهد.  مي تواند بعنوان يکي از شاخص هاي تورمي عمل کند.  سطح %85  حاکي از تراز خوب بين رشد اقتصادي و سطح تورم است.  فزوني اين شاخص باعث جريانات تورمي مي شود. در اواسط هر ماه ميلادي در ساعت ??: 0? (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.   تاثير بر بازار متغير است.

 

Challenger Layoff (شاخص بيکاري)

اين شاخص به دو صورت مي آيد: واحدهاي کامل و درصد نسبت به شاخص قبل. اين گزارش بر گزينش غيرآماري اعلاميه هاي تعديل منتشره در رسانه ها مبتني است.  طبق اين اعلاميه ها مي توان بر آمار منتشره چند روز بعد درمورد بازار اشتغال سمت گيري کرد. در اوايل هر ماه ميلادي در ساعت 00: 10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير بر بازار متغير است.

 

Chicago PMI Index (شاخص فعاليت تجاري اتحاديه مديران در شيکاگو)

نتايج نظرخواهي مديران درمورد خريدها در عرصه صنعتي از شيکاگو مي باشد. وضعيت سفارشات توليدي, قيمتهاي محصولات توليدي و ذخاير کالا در انبارها را نشان مي دهد. ارقام زير 45 کندي آهنگ رشد اقتصادي را نشان مي دهد. رشد اين ارقام غالبا" منجر به رشد نرخ دلار مي شود.  در آخرين روز کاري هر ماه در ساعت 00:10 (به وقت نيويورک) منتشرمي شود. تاثير قوي بر بازار دارد.

 

Construction Spending  (هزينه ساخت)

به دو صورت بيرون مي آيد: ارقام کامل بزرگي مخارج و نسبت به شاخص قبل. مانند همه شاخص هاي ساختمان نوسانات فصلي دارد. نسبت به تغيير نرخ هاي بهره پايه آمريکا حساس است.  با وضعيت درآمد مردم ارتباط مستقيم دارد.  در اولين روز کاري هر ماه در ساعت 00:10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود. تاثير بر بازار قطعي نيست.

 

Consumer Confidence (شاخص اعتماد مصرف کنندگان)

اين شاخص از سال 1967 ميلادي زماني که به ارزش 100 رسيد, حساب مي شود.  از طريق نظرخواهي از مردم ارزيابي مي شود و براي پيشگويي بازار اشتغال و وضعيت کلي اقتصاد استفاده مي شود.  پس از بيستم هر ماه ميلادي در ساعت 00:10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير کم بر بازار دارد.

 

Consumer Credit (اعتبار مصرفي)

رشد رقم اين شاخص مشخصه مثبت وضعيت اقتصاد مي باشد.  حجم اعتبار را براي اشخاص خصوصي و خريدهاي اقساطي نشان مي دهد.  در اواخر دهه اول هر ماه ميلادي در ساع 00:15 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير کم بر بازار دارد.

 

Consumer Price Index (شاخص قيمتهاي مصرفي)

سطح قيمتهاي خرده فروشي در سبد کالا و خدمات را نشان مي دهد.  شاخص مهم براي سطح تورم است.  در محاسبه شاخص قيمت کالا و خدمات وارداتي درنظر گرفته مي شود.  در اواسط هر ماه ميلادي در ساعت 30:08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود. تاثير آن بر بازار متغير است.

 

Current Account  (تراز حسابهاي جاري)

گزارش سه ماهه که علاوه بر کالا و خدمات يکسري پرداختهاي مربوط به درآمدهاي اوراق بهادار (در آمريکا شاخص مزبور برخلاف اروپا منفي است) را در نظر مي گيرد.  اين شاخص تناسب بين مبلغ پرداختهاي واصله از خارج و مبلغ پرداختهاي ارسالي به خارج مي باشد.  تراز قوي (تراز مثبت) فزوني وجوه واصله بر وجوه خروجي.  تراز منفي فزوني وجوه خروجي بر وجوه واصله.  در اواسط آخرين ماه سه ماهه در ساعت 30:08 (به وقت نيويورک). تاثير کم بر بازار مي گذارد.

 

Durable Goods Orders (سفارشات کالاهاي مورد استفاده طولاني)

اين کالاها کالاها با عمر بيش از سه سال هستند از قبيل: خودرو, لوازم صوتي و تصويري خانگي, اثاثيه و غيره.  از آنجائيکه قيمت اين کالاها  گران است, افزايش سفارشات اين کالاها آمادگي مصرف کنندگان را براي صرف هزينه تهيه آنها را نشان مي دهد.  بنابراين, رشد شاخص مزبور بعنوان عامل مثبت براي توسعه اقتصاد ارزيابي مي شود.  در هفته چهارم هر ماه ميلادي در ساعت 00: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير آن بر بازار متغير است.

 

Employment Cost Index (شاخص هزينه نيروي کار)

شاخص سه ماهه مزبور شامل دستمزد و کمک هزينه بيکاري مي شود.  يکي از شاخص هاي تورمي اقتصاد است که رشد آن مي تواند باعث افزايش نرخ دلار آمريکا شود.  بعد از بيستم ماههاي ژانويه, آوريل, ژوئيه و اکتبر در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير بر بازار متضاد و مغاير است.  عمدتا" براي پيشگويي هاي بلندمدت استفاده مي شود.

 

Existing Home Sale (تعداد خانه هاي فروخته شده)

تعداد مسکن هاي فروخته شده در بازار فرعي املاک را نشان مي دهد. با سطح درآمد مردم ارتباط مستقيم دارد.  افزايش شاخص مزبور نشانگر اقتصادي روبه رشد است.  بعد از بيستم  هر ماه ميلادي در ساعت 00:10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود. رشد شاخص مزبور مي تاند باعث رشد نرخ دلار آمريکا شود.

 

Export Prices (قيمتهاي صادرات)

يکي از شاخص هاي تورمي. تغيير قيمتهاي صادرات در طي ماه را نشان مي دهد.  حدود دهم هر ماه ميلادي در سات 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير بر بازار ناچيز است.

 

Factory Orders (سفارشات توليدي)

در آناليز شاخص مزبور بزرگي مطلق آن مهم نيست بلکه گرايش پايدار اهميت دارد.  رشد رقم شاخص عامل مثبت و مشخصه توسعه اقتصاد ملي مي باشد.  در اوايل هر ماه ميلادي در ساعت 00: 10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير بر بازار ناچيز است.

 

Gross Domestics Product (محصول ناخالص داخلي)

شاخص مهم نشان دهنده وضعيت اقتصاد است.  بصورت شاخص در مقايسه با رقم پيشين و بصورت رقم مطلق مبلغ قيمتهاي کالاهاي توليدي و خدمات اعلام مي شود.  سه ماه يکبار منتشر مي شود. تاثير زيادي بر بازار دارد.

 

GDP Advance (محصول ناخالص داخلي- رقم ابتدايي)

شاخص مزبور اولين مرحله سطوح ارقام مربوط به محصول ناخالص ملي است که در هر سه ماهه :                 GDP Advance –Provisional (revised)- Final منتشر مي شوئد.  هر سه ماه يکبار منتشر مي شود.

 

GDP Deflator  (تورم زدايي محصول ناخالص ملي)

اين نسبت رقم جاري محصول ناخالص ملي به رقم پايه مي باشئ.  بزرگي جزء تورمي در رقم محصول ناخالص ملي را نشان مي دهد.  همزمان با محصول ناخالص ملي منتشر مي شود.

 

GDP Final (محصول ناخالص ملي - رقم نهايي)

اين تجديد "رقم تجديدنظرشده" محصول ناخالص ملي (Provisional) است.  بيشتر از همه اختلافات بين آنها حداقل است.  در ماه بعد پس از انتشار (GDP Provisional) بعد از بيستم هر ماه ميلادي در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.

 

GDP Provisional (revised) (محصول ناخالص ملي- رقم تجديدنظر شده)

اين تجديد (تجديدنظر) "رقم اوليه" محصول ناخالص ملي (advance) است. در ماه بعد پس از انتشار "GDP Advance " بعد از بيستم هر ماه در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.

 

Help-wanted Index (شاخص تعداد کارکنان موردنياز)

شاخص مزبور حجم آگهي هاي استخدام منتشره در روزنامه هاي دو ماه قبل را نشان مي دهد.  در سال 1987 ميلادي رقم 100 به اين شاخص داده شده بود.  در هنگام آناليز اصولا" از تغيير جهت که با کمک ميانگين هاي لغزنده (MA) تعيين مي شود, استفاده مي شود.  تغيير سمت مي تواند علامت تغيير وضعيد بازار کار باشد.  در آخرين پنجشنبه هر ماه ميلادي در ساعت 00:10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير کم بر بازار دارد, اما طبق اين شاخص مي توان ميزان بيکاري هفته بعد را پيگيري کرد.

 

Housing Start (ساخت منازل نو)

تعداد منازل و را که ساخت آنها آغاز شده است را نشان مي دهد.   شاخص مزبور با وضعيت درآمدهاي مردم مستقيما" ارتباط دارد. افزايش رقم آن بطور خوبي توسط بازار پذيرفته مي شود.  در سومين هفته هر ماه ميلادي در ساع 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير بر بازار ضد و نقيض است.

 

Import Prices (قيمتهاي واردات)

شاخص مزبور جزو گروه شاخص هاي تورمي است.  تغيير قيمتهاي واردات طي ماه را نشان مي دهد. حدود دهمم هر ماه ميلادي  در ساع 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير بر بازار محدود است.

 

Industrial production (توليدات صنعتي)

يکي از شاخص هاي مهم وضعيت اقتصاد ملي است.  ميزان تغيير حجم توليد محصولات صنعتي و خدمات عمومي شهري را نشان مي دهد.  رشد شاخص مزبور غالبا" منجر به افزايش نرخ دلار آمريکا مي شود. در اواسط هر ماه ميلادي در ساعت 15: 09 (به وقت نيويورک) منتش رمي شود.  تاثير زيادي بر بازار مي گذارد.

 

International Trade or Trade Balance (ترازنامه بازرگاني)

تفاوت بين صادرات و واردات در حجمه ها و کميت هاي مطلق را نشان مي دهد.  تراز فعال (تراز مثبت) يعني فزوني مبلغ قيمتهاي کالاهاي صادراتي بر کالاهاي وارداتي.  تراز غيرفعال (تراز منفي) فزوني مبلغ قيمتهاي کالاهاي وارداتي بر کالاهاي صادراتي.  تراز مثبت عالم مساعد براي افزايش ارزش پول رايج کشور است.  در چهارمين هفته هر ماه ميلادي در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتش رمي شود.  تاثير قوي بر بازار دارد.

 

ISM Prices Paid (شاخص زدودن تدريجي تورم)

نتايج نظرخواهي از مديران برجسته شرکتهاي توليدکننده.  اول هر ماه ميلادئي در ساعت 00: 10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود. تاثير بر بازار ضد و نقيض است.

 

ISM  Services Index (شاخص فعاليت تجاري در بخش خدمات)

نتايج نظرخواهي از مديران در عرصه خدمات بمنظور ارزيابي تغييراتي که در اين بخش از اقتصاد رخ مي دهد.  ارقام پائينتر از 50 کندي آهنگ رشد را نشان مي دهد.  در اوايل هر ماه ميلادي يکر روز پس از انتاشر در ساعت 00: 10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود. تاثير بر بازار ضد و نقيض است.

 

Jobless Claims (تقاضا براي کمک هزينه بيکاري)

تغيير هفتگي تعداد تقاضاهاي دريافت کمک هزينه بيکاري را نشان مي دهد.   کم شدن تعداد تقاضاها عامل مساعد براي افزايش نرخ دلار آمريکا است.  هر پنجشنبه در ساعت 00: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير بر بازار محدود است.

 

Leading indicator Index (شاخص اينديکاتورهالي برجسته)

ايندکس سنجش متوسط اين شاخص است.  مانند تعداد تقاضاهاي دريافت حق بيکاري, اجازه ساخت, شاخص هاي نقدينگي و غيره. توسعه اقتصادي در طي شش ماه آينده را توصيف مي کند.  در اوايل هر ماه ميلادي در ساعت 00: 10 (به وقت نيويويورک) منتشر مي شود. تاثير بر بازار محدود است.

 

Michigan Consumer Sentiment Index (شاخص احساسات مصرف کننده از دانشگاه ميشيگان)

گزارش مزبور تمايل مصرف کنندگان به خرج کردن پولهاي خود را نشان مي دهد.  گزارش در اواسط و در اواخر هر ماه ميلادي در ساعت 00: 10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير بر بازار محدود است.

 

Money Supply “M,M2,M3” (ماشين هاي پول "M")

انتشار شاخص هاي مزبور جنبه اطلاعي دارد.  پنجشنبهها در ساعت 30: 16 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  عملا" تاثيري بر بازار نمي گذارد.

 

New Home Sales (تعداد خانه هاي فروخته شده و خانه هاي به فروش گذاشته شده)

حجم خانه هاي فروخته شده و خانه هاي به فروش گذاشته شده را که هر سال براي يک خانواده درنظر گرفته شده است, نشان مي دهد.  مانند همه شاخص هاي مربوط به املاک دچار نوسانات فصلي است.  در اوايل هر ماه ميلادي درساعت 00: 10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود. تاثير بر بازار محدود است.

 

Monfarm Payrolls (تعداد کارگاههاي ايجادشده در بخش غيرکشاورزي اقتصاد).

تغيير ميزان اشتغال در کشور (payroll – محاسبه دستمزد) را نشان مي دهد.  آن را "شاخص محرک بازار" مي نامند. افزايش رقم آن تا 200000 در ماه برابر است با افزايش محصول ناخالص ملي به 3%.  در اولين جمعه هر ماه ميلادي در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود. تاثير قوي بر بازار دارد.

 

Personal Income (درآمدهاي شخصي)

شاخص مزبور شامل سه جزء مي شود: هزينه تهيه کالاهاي با عمر طولاني و کالاهاي عمر کوتاه و خدمات.  حجم آن اغلب قابل پيش بيني است. پس از بيستم هر ماه ميلادي در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير آن بر ازار محدود است.

 

Philadelphia FED Index (شاخص فعاليت تجاري از بانک فدرال در فلادلفيا).

گزارش مزبور راجع به وضعيت جاري اقتصاد نتايج نظرخواهي از توليدکنندگان در فيلادلفيا مي باشد.  ارقام زير صفر کندي آهنگ توسعه اقتصاد را نشان مي دهد. در سومين پنجشنبه هر ماه ميلادي در ساعت 00: 10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير بر بازار محدود است.

 

PMI (شاخص مديران خريد)

اين باصطلاح "شاخص منشعب" که از شاخص "ISM" مي آيد,  شاخص نهايي نظرخواهي از مديران "مرکز صادرات" است.   ارقام آن از %0 تا %100 درنوسان است. ارقام %50 عادي محسوب مي شوند. شاخص مزبور را مانند شاخص "ISM"  "شاخص محرک بازارها" مي نامند.   در اولين روز کاري هر ماه ميلادي در ساعت 00: 10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تغيير شديد به هر سو مي تواند موجب واکنش متقابل در بازار شود.

 

Producer Price Index (شاخص قيمتهاي توليد)

تغيير سطح قيمت سبد کالاهاي صنغتي را نشان مي دهد. اگر در آن بخش صنايع غذايي  و انرژي درنظر گرفته نشود, صحيحتر محسوب خواهد شد.  از دو بخش تشکيل مي شود: قيمت ورود و قيمت خروج. قيمت ورود شامل هزينه نيروي کار مي شود.  در دومين هفته هر ماه ميلادي در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير قوي بر بازار مي گذارد.

 

Productivity  (بازدهي کار)

گزارش سه ماهه کوارتال که نشان دهنده تعيير حجم محصولات توليدي در حساب براي هر کارگر مي باشد.  در آناليز شاخص مزبور لازم است بر ساختار داخلي ان توجه شود.  رشد ارقام شاخص عامل مثبت براي توسعه اقتصاد ملي است.  تا دهم ماه بعد از اتمام کوارتال در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير قوي بر بازار مي گذارد.

 

Real Earning or Real Weekly Earning (متوسط دستمزد هفتگي).

شاخص مزبور جزو گروه شاخص هاي تورمي است.  به دو صورت در مي آيد: بصورت رقم مطلق و بصورت شاخص به نسبت دوره قبلي بررسي. براي رفع تاثير تورم, محاسبه به نسبت سال اصلي يعني سال 1982 انجام مي شود. در اواسط هر ماه ميلادي در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير بر بازار محدود است.

 

Redbook  (مرور هفتگي خرده فروشي ها)

نتايج تحقيقات حجم هاي خرده فروشي هاي سوپرمارکت هاي بزرگ مي باشد.  بصورت مقايسه هفته هاي گذشته اين ماه با همين تعداد هفته هاي ماه گذشته در مي آيد. در هر سه شنبه هر ماه ميلادي در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  عملا" تاثيري بر بازار نمي گذارد.

 

Retail Sales (خرده فروشي ها)

شاخص مزبور تغيير حجم دادوستدهاي خرد را نشان مي دهد. به دو صورت در مي آيد:  آن بخشي که فروش اتومبيلها را در نظر نمي گيرد, اطلاعات موثق تر را مي دهد. رشد حجم خرده فروشي ها عامل مثبتي براي توسعه اقتصاد ملي است.  در هر سه شنبه هر ماه ميلادي در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير بر بازار محدود است.

 

Treasury Statement (کمبود بودجه دولتي)

ارقام در حجم هاي مطلق هستند و با گزارش ماهانه يکسال قبل مقايسه مي شوند.  در دومين چهارشنبه هر ماه ميلادي در ساعت 00: 16 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  افزايش رقم شاخص تاثير منفي نرخ دلار آمريکا مي گذارد.

 

 Unemployment  (ميزان بيکاري)

شاخص مزبور نسبت درصد تعداد بيکاران به تعداد کل نيروي مستعد کار را نشان مي دهد.   در اولين جمعه هر ماه ميلادي در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير قوي بر بازار مي گذارد.

 

Unit Labour Cost (قيمت واحد محصولات توليدي)

شاخص هرسه ماهه که مخارج مرتبط با توليد واحد محصولات را نشاين مي دهد.   توصيه مي شود که آناليز هر شاخص مشترکا" با آناليز شاخص "Productivity"   انجام شود.  دهم اولين ماه بعد از اتمام کوارتال سه ماهه در ساعت 30: 08 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  تاثير قوي بر بازار مي گذارد.

 

Wholesale Inventories (ذخاير کالا در انبارهاي عمده فروشي)

شاخص مزبور رابطه بين خرده فروشي و عمده فروشي را نشان مي دهد.  تراکم زياد محصولات مي تواند منفي روي و رکود اقتصاد را نشان دهد.  حدود دهم هر ماه ميلادي در ساعت 00: 10 (به وقت نيويورک) منتشر مي شود.  افزايش رقم تاثير منفي بر نرخ دلار آمريکا را نشان مي دهد.

منبع:ناشناس