ثبت‌نام English
موقعیت شما :   آرشیو مطالب   »   شرح
 
برای دسترسی به این مقاله لطفا با user name  , password  خود وارد شده و یا از بالای صفحه به رایگان در سایت ثبت نام فرمائید. و به هزارها مقاله ، کتاب و مجله رایگان دسترسی پیدا کنید .  متشکریم

شرح

ابزار شیطان

1393/03/10 11:00:15

غمگینی فقط به خاطر اتفاقی که برای ما افتاده نیست . بخاطر چیزی است که در درون مارخ می دهد .مردی که ت... 
غمگینی فقط به خاطر اتفاقی که برای ما افتاده نیست . بخاطر چیزی است که در درون مارخ می دهد .مردی که تقریبا هرروز با سختی روبرو می شد :« خداراشکر می کنم که در شعله سختی ها بودم وهرگز وقتی به خداوند اعتماد کردم مرا وا نگذاشت .»

اگر فقط یاد بگیریم در همه موقعیت ها و مراحل حیات ، به او اعتماد داشته باشیم هرگز به ناامیدی یا افسردگی دچارنخواهیم شد . مردی که هنر زندگی پرجاذبه را از سختی ها و تجربیات زندگی آموخته باشد ،نیاز به قدرتی دارد که به مخلوقات رنجدیده و خداوند خدمت کند .

سختی ها و ناامیدی ها پیش انسانی که روحیه شاد داشته باشد ، ذوب می شوند .

داستانی پر معنی می گوید که چگونه شیطان ابزارهایش را با تخفیف می فروشد .

ابزارها به طرز جذابی به نمایش گذاشته شده بودند .آنها شامل عشق بخود ، خودخواهی ،شهرت پرستی ، نفرت ،خشم ، نفرت ، خشم ، طمع ، غبطه ، حسادت وعشق به قدرت و غیره بودند .

 

ابزاری بود که به نظر می رسید خیلی کهنه شده باشد . شیطان حاضر نبود که از آن جدا شود مگر این که قیمتی فوق العاده دریافت کند .

کسی پرسید : این چیه ؟

شیطان پاسخ داد : این افسردگی و دلسردی است .

چرا این قدر قیمتش بالاست ؟

برای اینکه به من ثابت شده که مفید ترین ابزار برای من است . وقتی تمام ابزارهای دیگر شکست می خورند ، با این یک ابزار به قلب انسانها راه می یابم وکارها را انجام می دهم . اگر فقط در دلسرد کردن آدمی موفق شوم ، می توانم اورا وادار به هرکاری که دوست دارم بکنم . من این ابزار را تقریبا روی تمام مردم امتحان کرده ام ، برای این است که این قدر کهنه شده .

درست است که گفته اند شیطان دو حقه ماهرانه دارد :یکی این که مارا دلسرد کند و دیگری به شک انداختن ماست تا زنجیر ایمان را که با آن به خداوند متصل هستیم ، پاره کند .

بنابراین تمام مدت لبخند بزنید و بخندید .با خنده ، راه خود را به سوی سلامتی ، خوشبختی ، سازگاری ،سعادت وآرامش بازکنید .

از من پرسیدند :« از حواس پنجگانه کدام مهمتر است ؟»

جواب دادن :« هیچکدام ، بلکه حس ششم ، حس شوخ طبعی !»