نگاهی نو به مدیریت زندگی، کار و سرمایه گذاری

 

 

چشم انداز ما:

گروه تحقیقاتی آموزشی با هدف آموزش و ترویج فرهنگ مثبت اندیشی و موفقیت در سه حوزه:

  • موفقیت و توسعه فردی
  • موفقیت مالی
  • موفقیت در کسب و کار

با تکیه و بهره گیری از اصول شناخته شده ان ال پی (تکنیک‌های مهندسی ذهن ثروتمند) و الگو برداری از کارآفرینان و سرمایه گذاران موفق به گونه‌ای که تغییر در رفتار موفق دانشجویان در عمل و در زندگی، الگویی از آموزش موفق و با کیفیت شود.

 

 

ماموریت ما

ارتقاء دانش مدیریت موفق بر زندگی، کسب و کار و سرمایه گذاری موفقیت آمیز از طریق شناختن و شناساندن مستمر ویژگی‌هاو توانایی‌های شگفت انگیز انسان و قوانین کائنات

 

 

رویکردها و فعالیت‌های ما:

1. آموزش و تمرین عملی مهارت‌های کار و زندگی موفق و مربی‌گری بر مبنای اشتیاق به یاد دادن همراه با علاقه تا رسیدن به نتیجه موفق (از طریق آموزش و Life and  Business Coaching)  بر اساس آموزه‌های بزرگان، تکنیک های ان ال پی (NLP) و اصول روانشناسی موفقیت و مثبت‌اندیشی.
2. فراهم آوردن همه ابزارهای موفقیت مالی، موفقیت در کار و کسب و بهره‌وری در سرمایه گذاری.

 

برای ساختن جامعه‌ای بهتر و رسیدن به ارزش های اجتماعی بالاتر، کارایی بهتر، موفقیت و ثروت، رفاه اجتماعی  و امنیت باید از عنصر پایه جامعه یعنی فرد شروع کرد.