تفاوت دوره مقدماتی و practitioner را می توان اینگونه توصیف کرد که فرد در دوره مقدماتی 7 نوت موسیقی را فرا می گیرد و در دوره practitioner روش نواختن ملودی ها را با استفاده از آموخته های دوره مقدماتی می آموزد.
در این دوره فرد با انجام 35 تکنیک عملی می تواند تغییرات اساسی را در سطوح عمیق رفتاری ایجاد کند و دیگران را نیز در حل مسائل شان یاری دهد.
با گذراندن دوره practitioner می توان باورهای مخرب را ار بین برد و تغییری اساسی در سرنوشت خود ایجاد کرد.تخصصی که افراد بعد از سپری کردن این دوره فرا می گیرند میتواند به عنوان یک مهارت شغلی جدید استفاده شود.
از بین بردن ترس های بی مورد از جمله حشرات ، ارتفاع ، ترس از تاریکی ، آسانسورو…..، وسواس و دودلی و تضاد درونی به راحتی با انجام این تکنیک ها ی این دوره آموزشی قابل حل هستند.